חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ דוגלת בערכי שוויון, גיוון והכלה. החברה מעסיקה כ- 800 עובדים בשלל תפקידים ללא הבדל דת, גזע מגדר ומין.

הדיווח הפומבי המוצג להלן, בהתאם למתווה המוגדר בחוק, נעשה בחברה על בסיס חלוקת כלל העובדים ל-9 קבוצות השוואה בעלות מאפיינים דומים של תפקידים, פעילויות, דרגים ומחלקות והינו מבוסס על נתוני שכר ברוטו לשנת 2021.  

סימון (+) מסמל פער לטובת הנשים בקבוצה וסימון (-) מתאר פער לטובת הגברים בקבוצה. 

בתום הבדיקה, וכפי  שניתן לראות בדוח עצמו, לא נמצאו פערי שכר משמעותיים בין נשים לגברים בחברה.

 

חנויות

קבוצות בפילוח

אחוז פערי שכר הממוצע

הערות

ח1

-0.24%

 

ח2

0.57%

 

סוכני מכירות

קבוצות בפילוח

אחוז פערי שכר הממוצע

הערות

ס1

1.58%

שכר  ביחס לעמלות מכירה

ס2

5.19%

שכר  ביחס לעמלות מכירה

ס3

-11.22%

שכר  ביחס לעמלות מכירה

מטה

קבוצות בפילוח

אחוז פערי שכר הממוצע

הערות

מ1

4.29%

 

מ2

-2.13%

 

מ3

-8.57%

 

מ4

-7.54%

 

מ5

0.00%